De Mediar BV website maakt gebruik van Cookies. Ik ben op de hoogte, sluit deze balk. Meer informatie


Mediar BV - De Scheidingsmakelaar - Kinderalimentatie

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie bij een scheiding


Scheiden? Alimentatie voor het kind

U wilt scheiden / echtscheiding in Maastricht - Heerlen e.o. regelen en heeft een hoop vragen? Ouders zijn verplicht om de kosten van de opvoeding, verzorging en studie van hun kinderen te betalen. Deze onderhoudsplicht geldt voor de moeder, de biologische vader, voor een stiefouder en voor een niet-ouder die samen met een van de ouders het ouderlijk gezag heeft. Die verplichting houdt pas op als het kind 21 jaar is. Kinderalimentatie stelt de rechter vast. Het uitgangspunt voor kinderalimentatie is dat de levensstandaard van het kind niet mag dalen na de scheiding. Aan de andere kant kijkt men ook naar de draagkracht; dat wat de ouder die alimentatie gaat betalen, kan betalen.

Scheiden? Co-ouderschap en kinderalimentatie

Bij co-ouderschap gaat men ervan uit dat beide partners na de scheiding ieder voor ongeveer de helft van de zorg op zich nemen. De kosten voor verblijf en woning zijn voor rekening van de verzorgende ouder. De overige kosten van zorg voor de kinderen verdeelt men gelijkelijk over beide ouders. Dit gebeurt op basis van de draagkracht van de ouders. Op het moment dat het kind 18 jaar is, vervangt men de alimentatie voor een afspraak tussen de betalende ouder en het kind. Indien het kind een eigen inkomen heeft, of studiefinanciering ontvangt, kan een ander bedrag worden afgesproken.

Voor meer informatie over alimentatie zie: Partneralimentatie


tekst van de Scheidingsmakelaar BV
< terug | afdrukken | tekst | Kinderalimentatie

Mediar B.V.
Poststraat 14
6431 HL Hoensbroek
T 088 - 0111888
F 084 - 7458604
E info@mediarbv.nl