De Mediar BV website maakt gebruik van Cookies. Ik ben op de hoogte, sluit deze balk. Meer informatie


Mediar BV - De Scheidingsmakelaar - Hoe verloopt de scheiding

Hoe verloopt de scheiding

Scheiden in Maastricht of Heerlen bij De ScheidingsMakelaar Jos Segers


U wilt gaan scheiden en woont in Maastricht - Heerlen en u heeft een hoop vragen? Hoe verloopt uw scheiding? Het proces van scheiden is grofweg ingedeeld in 3 onderdelen. Hier wijken we in specifieke gevallen vanaf, maar in grote lijnen is dit onze werkwijze.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Het eerste gesprek dient ter kennismaking met u en mij in mijn werkzaamheden als scheidingsmakelaar. Tijdens dit gesprek kunnen u en uw (ex)partner zich oriënteren of u bij mij  uw scheiding wilt regelen. Ik probeer u in dit gesprek een zo helder mogelijk beeld te geven van wat een scheiding bij ons inhoudt. Wanneer u van mijn dienstverlening gebruik wilt maken, ondertekenen we aan het eind van dit gesprek een dienstverleningsovereenkomst.

Intakegesprek: inventarisatie van de scheiding

Bij het tweede gesprek, wat direct kan volgen op het kennismakingsgesprek, verzamel ik gegevens die nodig zijn om de scheiding in gang te zetten. Dit zijn: persoonsgegevens, inkomensgegevens, gegevens over het pensioen, de inboedel etc. We maken daarbij een inschatting van welke zaken eventueel nog aanvullend moeten worden geregeld. 

Voortgangsgesprek: knelpunten en struikelblokken bij het scheiden

Het derde gesprek is bedoeld om de vorderingen en eventuele struikelblokken te bespreken. Zijn er nog punten waarover u het niet eens bent met elkaar, dan nemen we de tijd om die te bespreken. Verder laten wij zien hoe ver we gevorderd zijn met de samenstelling van het convenant. Pas wanneer iedereen tevreden is over de afspraken in het ouderschapsplan en het (echt)scheidingsconvenant, gaan we over tot ondertekening van de documenten. Het is daarom niet uitgesloten, dat we meerdere voortgangsgesprekken voeren.

Het einde van de dienstverlening. U bent officieel uit elkaar

Mijn dienstverlening eindigt twee maanden na inschrijving van de scheiding bij het gemeenteregister. Ik neem na de inschrijving altijd nog even contact met u op om de laatste zaken, die zijn blijven liggen, te bespreken. Ik vind het daarnaast belangrijk om mijn dienstverlening aan u goed te evalueren. Ik vraag u dan ook een evaluatieformulier in te vullen, zodat we weten, of u naar tevredenheid door mij bent geholpen.


tekst van de Scheidingsmakelaar BV
< terug | afdrukken | tekst | Hoe verloopt de scheiding

Mediar B.V.
Poststraat 14
6431 HL Hoensbroek
T 088 - 0111888
F 084 - 7458604
E info@mediarbv.nl