De Mediar BV website maakt gebruik van Cookies. Ik ben op de hoogte, sluit deze balk. Meer informatie


Mediar BV - De Scheidingsmakelaar

De Scheidingsmakelaar

Beter goed gescheiden dan slecht getrouwd!

 

Kent u deze uitdrukking? Niet de leukste fase in het leven, maar voor deze uitdrukking "beter goed gescheiden dan slecht getrouwd" daar wil ik voor staan. Hoe? Door open en eerlijk met u te praten, het opstellen van een werkend ouderschapsplan en het vastleggen van afspraken, in een echtscheidingsconvenant, welke ook in de praktijk (financieel en fiscaal) echt aansluiten bij uw (nieuwe) persoonlijke omstandigheden.

Even voorstellen

Mijn naam is Jos Segers, ik ben al meer van 25 jaar werkzaam als financieel adviseur en ben gespecialiseerd als Erkend hypotheekadviseur in hypotheken en vermogensopbouw. Ik ben binnen het vakgebied van financieel dienstverlener als zelfstandig ondernemer werkzaam binnen mijn eigen bedrijf Mediar BV. Ik ben inmiddels de 50 jaar gepasseerd en adviseer mijn relaties dagelijks over de meest uiteenlopende financiële zaken. Vanuit dit vakgebied zijn zaken die spelen rondom de afwikkeling van de scheiding mij meer dan bekend. Ik wil benadrukken dat de combinatie van mijn werkzaamheden als scheidingsmakelaar, tevens Erkend Hypotheekadviseur en financieeladviseur uitzonderlijk is. Ik ben een actief werkend hypotheek- en financieel adviseur die vanuit de wet bevoegd is te adviseren en te bemiddelen. Ik voldoe jaarlijks aan alle bijscholings en studietrajecten, een waarborg voor een goede dienstverlening aan u. 

De Scheidingsmakelaar 

Logo De Scheidingsmakelaar 
Ik heb me aangesloten bij de landelijk werkende organisatie van De Scheidingsmakelaar. Hiermee waarborg ik kwaliteit in dienstverleninig!  
 

De Scheidingsmakelaar Jos Segers

Jos Segers
Scheidingsmakelaar
Erkend Hypotheek Advseur
Financieel specialist 


Motivatie

Mijn motivatie om me als scheidingsmakelaar te specialiseren is ontstaan vanuit de praktijk. Vroeger kwam ik als financieel adviseur pas in de fase na de scheiding in beeld voor het regelen en uitvoeren van afspraken welke, in het echtscheidingsconvenant waren overeengekomen. Kenmerk van de meeste scheidingen is dat ze juridisch wel goed geregeld zijn maar praktisch de aansluiting steeds vaker missen in de nieuwe levensfase. Naast de emotionele kant, waarin verdriet en afscheid nemen centraal staan, is het belangrijk om een praktisch werkend convenant en ouderschapsplan op te stellen. 

Voorbeeld uit de praktijk

Karel en Monique kwamen naar mij toe voor het uitvoeren van de afspraken vastgelegd in hun convenant, in de recent uitgesproken echtscheiding. Omtrent de hypotheek was overeengekomen dat Karel de hypotheek op zijn naam zou nemen evenals de verkrijging van het volledig eigendomsrecht van de woning. Karel en Monique vroegen mij om uitvoering te geven aan het convenant. Als Erkend hypotheekadviseur kon ik deze afspraak welke in het convenant was vastgelegd, niet uitvoeren omdat de betreffende hypotheekverstrekker op basis van het inkomen van Karel, rekening houdende met de betaling van alimentatie en andere lasten, de hypotheek in de nieuwe situatie van Karel te bovenmatig vond. Hierdoor kon Monique ook niet ontslagen worden van haar hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheek en als zodanig volledig hoofdelijk verantwoordelijk bleef voor het volle openstaande hypotheekbedrag. Hierdoor blijft Monique financiële verantwoordelijkheid dragen voor de woning welke inmiddels aan Karel is toebedeeld, een (financiële) situatie die een goede nieuwe start van Monique duidelijk in de weg staat.

U begrijpt dat deze situatie niet gewenst was en dat dit te voorkomen was door op voorhand zaken ook op praktische uitvoerbaarheid te toetsen en als zodanig ook in het convenant op te stellen.

Onnodig vermogensverlies

U moet zich realiseren dat een scheiding, naast het emotionele aspect en de zorg voor uw eventuele kinderen, vermogenstechnisch wellicht de grootste impact heeft in uw leven. Vermogensbestanddelen binnen onroerendgoed, verzekeringspolissen, bank en spaarrekeningen, pensioentoezeggingen en inboedel moeten zo goed mogelijk behartigd worden. Precies in deze onderdelen zie ik als financieel adviseur veel vermogen onnodig "verloren" gaan omdat juist dit aspect niet het kennisterrein is van advocaten of mediators.

Kosten

Voor onze dienstverlening brengen wij kosten in rekening. Wij werken graag met u op basis van vaste prijs afspraak, hierdoor weet u van te voren waar u qua kosten aan toe bent en heeft u overzicht. Ons intake gesprek is gratis, wij informeren u dan over uw mogelijkheden.

Kennismaking 

Ik kan, indien u dat wenst, het volledige traject van de scheiding met u doorlopen. Niet alleen het juridisch vormgeven van uw scheiding, maar deze ook dus danig op te stellen dat deze in de nieuwe levensfase goed uitvoerbaar is. Wilt u meer weten wie ik ben en hoe ik werk, dan nodig ik u graag uit voor een gratis kennismakingsgesprek. U kunt mij bereiken op telefoonnummer 088-0111888. (locaal tarief)
< terug | afdrukken | tekst | De Scheidingsmakelaar

Mediar B.V.
Poststraat 14
6431 HL Hoensbroek
T 088 - 0111888
F 084 - 7458604
E info@mediarbv.nl