De Mediar BV website maakt gebruik van Cookies. Ik ben op de hoogte, sluit deze balk. Meer informatie


Mediar BV - Verzekeringen - SIF MKB

SIF MKB

Dat uw verzekeringen op pijl moeten zijn is van wezenlijkbelang voor het voortbestaan van uw bedrijf.

Bij een goede bedrijfsvoering hoort een goed en afgestemd verzekeringspakket. Immers mocht u onverhoopt met schade geconfronteerd worden dan wilt u niet hierna op de blaren zitten. Daarom vragen wij u middels deze pagina voor een periodieke update aangaande uw verzekeringen bij Mediar BV.

Dit formulier maakt onderdeel uit van uw informatieplicht en stelt ons in staat onze dienstverlening naar u te optimaliseren.

Deze 10 minuten van uw tijd stellen ons in staat u adequaat te voorzien van informatie en u zonodig te adviseren in de gebieden dat u hieronder aangeeft.

Wilt u een vinkje plaatsen voor de vragen die voor u van toepassing zijn.

  
Uw opstalverzekering waarborgd herstel van uw onroerendgoed bezittingen bij schade door een verzekerd evenement.

Opstal verzekering*:   Het pand waarin ik mijn bedrijfsuitoefening doe is in eigendom
 Het pand waarin ik mijn bedrijfsuitoefening doe is gehuurd
 Ik heb in het gehuurde bedrijfspand voor eigen rekening "vertimmeringen" aangevracht
 Ik heb mijn bedrijfspand bij Mediar verzekerd
 Ik heb mijn bedrijfspand elders verzekerd
 Ik heb alarm en ben aangesloten op een alarmcentrale
 Ik heb geen alarm met doormelding naar alarmcentrale
 Ik heb een onderhoudscontract op mijn alarmcentrale
 Ik heb geen onderhoudscontract op mijn alarmcentrale
 Ik heb brandblus apparatuur met onderhoudscontract
 Ik heb geen brandblus apparatuur
 De bedrijfsuitoefening in mijn bedrijfspand is ongewijzigd
 De bedrijfsuitoefening in mijn bedrijfspand is gewijzigd
 Mijn bedrijfspand is voldoende verzekerd
 Ik wens een taxatie van mijn bedrijfspand voor herbouwwaarde
 Ik wens de verzekerde som van mijn bedrijfspand aan te passen
 Ik wens dat er contact met mij wordt opgenomen
 
Uw inventarisgoederen is voor dag / mogelijk voor boekwaarde verzekerd. Wilt u dit niet dan dient er een vaste waarde taxatie plaats te vinden. Let er altijd op dat u een onderhoudscontract voor uw alarminstallatie en brandblusapparatuur heeft.

Inventaris goederen*:   Ik weet dat mijn inventaris goederen voor dagwaarde mogelijk boekwaarde verzekerd is
 Ik geef aan dat mijn inventaris goederen voldoende verzekerd zijn
 Ik geef aan dat mijn inventaris goederen te laag verzekerd zijn
 Ik geef aan dat mijn inventaris goederen verzekering mogelijk onderverzekerd is
 Ik wil een taxatie van de waarde van de inventaris goederen
 Ik heb verbouwingen gedaan in een door mij gehuurd pand
 Ik heb geen verbouwingen gedaan in een door mij gehuurd pand
 Ik wil dat er contact met mij wordt opnomen
 
De bedrijfsschade verzekering stelt u in staat om bij schade uw kosten en winst verzekerd te hebben en daarmee uw bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Bedrijfsschade verzekering*:   Zijn de kosten (alle kosten) over het voorgaande boekjaar gestegen
 Zijn de kosten (alle kosten) over het voorgaande boekjaar gedaald
 Is de winst over het voorgaande boekjaar gestegen
 Is de winst over het voorgaande boekjaar gestegen
 Kosten en winst zijn nagenoeg gelijk gebleven
 Ik wil geen bedrijfsschade verzekering
 Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen
 
U bent verzekerd voor schade aan derden in de hoedanigheid van uw, aan ons bekend zijnde, bedrijfsuitoefening.

Aansprakelijkheid*:   Ik heb mijn AVB bij Mediar BV lopen
 Ik heb mij AVB elders lopen
 Er is niets gewijzigd in de bedrijfswerkzaamheden
 Er is wel iets gewijzigd in de bedrijfswerkzaamheden
 Ik ben met de goede bedrijfsomschrijving verzekerd
 Mijn verzekerde som voor aansprakelijkheid acht ik voldoende
 Ik wil een milieu aansprakelijkheidsdekking
 Ik wil geen milieu aansprakelijkheidsdekking
 Ik wil een beroeps aansprakelijkheidsdekking
 Ik wil geen beroeps aansprakelijkheidsdekking
 Ik wil een bestuurders aansprakelijkheidsdekking
 Ik wil geen bestuurders aansprakelijkheidsdekking
 
Uw recht behalen of behouden is niet altijd even makkelijk. Een rechtsbijstandverzekeraar staat u, conform de verzekeringsvoorwaarden, met raad en daad terzijde.

Rechtsbijstandverzekering bedrijven*:   Ik heb een rechstbijstandverzekering bedrijven bij Mediar
 Ik heb een rechstbijstandverzekering bedrijven elders
 Ik heb geen rechtsbijstandverzekering bedrijven
 Ik wil geen rechtsbijstandverzekering bedrijven
 Ik wil een offerte voor een rechtsbijstandverzekeringbedrijf
 Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen over dit onderwerp
 
Mocht u arbeidsongeschikt worden door ziekte of ongeval dan voorziet een Arbeids Ongeschiktheids Verzekering (AOV) in inkomsten.

Aarbeidsongeschiktheidsverzekering*:   Ik heb een AOV bij Mediar
 Ik heb een AOV elders
 Ik wil geen AOV
 Ik acht de huidige verzekerde bedragen als voldoende
 Ik wil een aanpassing van de verzekerde bedragen
 Ik weet dat mijn verzekerde bedragen te laag zijn maar wens geen aanpassing
 Ik wil een offerte ontvangen voor een AOV
 Ik wil dat er contact met me wordt opgenomen over dit onderwerp
 
Uw bedrijfsauto's dienen t.b.v. uw personeel goed verzekerd te zijn voor in iedergeval Schade Inzittende verzekering en ongevallen inzittenden.

Bedrijfsauto's*:   Ik heb mijn bedrijfsauto's allemaal bij Mediar verzekerd
 Ik heb mijn bedrijfsauto's elders verzekerd
 Ik heb geen bedrijfsauto's
 Ik wil een rechtsbijstandverzekering voor mijn bedrijfsauto's
 Ik wil geen rechtsbijstandverzekering voor mijn bedrijfsauto's
 Ik wil een Schade Verzekering Inzittenden verzekering
 Ik wil geen Schade Verzekering Inzittenden verzekering
 Ik wil een Ongevallen Inzittenden Verzekering
 Ik wil geen Ongevallen Inzittenden Verzekering
 Ik wil een offerte ontvangen voor mijn bedrijfsauto's
 Ik wil dat er contact met mij wordt opgenomen
 Ik wil een dekking voor diefstal van materialen uit auto's
Uw emailadres*:  
* = verplicht  beginwaarden | formulier versturen >>< terug | afdrukken | tekst | SIF MKB

Mediar B.V.
Poststraat 14
6431 HL Hoensbroek
T 088 - 0111888
F 084 - 7458604
E info@mediarbv.nl