De Mediar BV website maakt gebruik van Cookies. Ik ben op de hoogte, sluit deze balk. Meer informatie


Mediar BV - De Scheidingsmakelaar - Ouderschapsplan

Ouderschapsplan

Omdat kinderen uw eerste zorg zijn!


Ouderlijk gezag en ouderschap na scheiden

U wilt uw echtscheiding in Maastricht - Heerlen e.o. regelen en u wilt een ouderschapsplan opstellen. Ouders hebben het recht en de plicht om hun minderjarige kinderen op te voeden en te verzorgen. Elke minderjarige (jonger dan achttien jaar) staat volgens de wet onder gezag van een of meer volwassenen. Tijdens uw scheiding regelt u hoe u in de toekomst uw ouderschap gaat invullen. U maakt afspraken over de omgangsregeling, informatie en consultatie. De niet-verzorgende ouder heeft recht op informatie over het kind. De ouder bij wie de kinderen wonen, heeft de plicht om de andere ouder op de hoogte te houden van belangrijke zaken rond de opvoeding. De ScheidingsMakelaar brengt de situatie van de kinderen zorgvuldig in kaart en bemiddelt over een bevredigende oplossing voor alle partijen.

Co ouderschap

Steeds vaker kiezen gezinnen voor  co-ouderschap, waarbij de opvoeding van de kinderen zoveel mogelijk gelijk onder beide ouders wordt verdeeld. Bij een co-ouderschap wonen de kinderen om de beurt bij een van de ouders. Bij een co-ouderschap dragen beide ouders volledige verantwoording voor de zorg voor de kinderen en verdelen ook de kosten. Verrassend misschien, maar co-ouderschap staat niet in de wet geformuleerd. De rechter gaat echter wel akkoord met afspraken tijdens de scheiding die leiden tot het co-ouderschap. Niemand kan tijdens een scheiding een co-ouderschap afdwingen bij een ouder, die dit niet wil. Co-ouderschap werkt daarom alleen als beide ouders op goede voet met elkaar staan en op een constructieve manier over de kinderen kunnen communiceren. Afspraken tussen ouders moeten sinds 1 maart 2009 worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

Sinds 1 maart 2009 is het ouderschapsplan verplicht bij een scheiding. De rechter beoordeelt het ouderschapsplan inhoudelijk bij het indienen van het echtscheidingsconvenant. Kinderen hebben het recht hun beide ouders te blijven zien na een scheiding. In de meeste situaties heeft het kind er belang bij om contact te houden met beide ouders. De afspraken die u nu - tijdens uw scheiding - daarover maakt, waarborgen dit recht. Een ouderschapsplan bevat afspraken over:

- De verdeling van de dagelijkse zorg;
- Het hoofdverblijf van het kind;
- Communicatie en overleg;
- Verdeling van de kosten voor de kinderen;
- Praktische afspraken over: spullen, verjaardagen, vakanties;
- Alles wat verder voor u van belang is.

Scheiden? Hoe komen we tot een goed ouderschapsplan?

We begeleiden u bij het maken van heldere afspraken over de invulling van het ouderschap na de scheiding. Deze afspraken staan in het ouderschapsplan. Het ouderschapsplan is een groeimodel, waarbij nieuwe omstandigheden en behoeften kunnen vragen om een aanpassing van de eerder gemaakte afspraken.
Goede afspraken maak je door te denken en voelen als ouder: wat vind ik als moeder/vader belangrijk? Wat vindt mijn kind van deze afspraak? En niet te denken als ex-partner: ik heb verdriet als ik je zie, dus ik wil niet dat de kinderen vaak bij jou komen. 

Een voorbeeld ouderschapsplan kunt u hier downloaden.

Postbus 51

Voor aanvullende informatie over  kinderen en scheiden kunt u terecht bij postbus51.
< terug | afdrukken | tekst | Ouderschapsplan

Mediar B.V.
Poststraat 14
6431 HL Hoensbroek
T 088 - 0111888
F 084 - 7458604
E info@mediarbv.nl