De Mediar BV website maakt gebruik van Cookies. Ik ben op de hoogte, sluit deze balk. Meer informatie


Mediar BV - Verzekeringen - Pensioen

Pensioen

Uw ouderdomspensioen, nabestaanden pensioen en opgebouwde rechten AOW vindt u bij Mediar BV


Wij kunnen u helpen met het goed in beeld brengen van uw wensen rondom de oude dag maar ook bij vooroverlijden van uw partner. Wij rekenen voor u door of uw opgebouwde rechten aansluiten bij uw wensen, hiervoor gebruiken wij de informatie van mijnpensioenoverzicht.nl. Wij maken berekeningen voor u en zorgen voor een juiste invulling van uw wensen.

In 2011 kunt u via de website www.mijnpensioenoverzicht.nl snel en eenvoudig een compleet overzicht krijgen van al uw opgebouwde (en naar verwachting nog op te bouwen) pensioenaanspraken bij de verschillende verzekeraars en pensioenfondsen. Ook wordt aangegeven hoe hoog het AOW-bedrag is, dat u naar verwachting zult ontvangen.

Wat is het Pensioenregister?
Weinig mensen in ons land hebben op dit moment goed zicht op hun te verwachten financiële situatie op het moment waarop zij met pensioen gaan. Actuele informatie over de pensioenaanspraken die bij diverse werkgevers zijn opgebouwd, ontbreekt nogal eens. Aan deze situatie komt met invoering van een nationaal Pensioenregister een einde. Het Pensioenregister maakt het mogelijk dat u op één plek een volledig overzicht krijgt van opgebouwde en nog op te bouwen aanspraken op ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en AOW. Dit is een unieke nieuwe ontwikkeling.

Hoe werkt het Pensioenregister?
Het Pensioenregister is vanaf 4 januari 2011 via het internet te raadplegen via de website www.mijnpensioenoverzicht.nl. De gegevens in het Pensioenregister kunt u alleen zelf inzien. Via uw DigiD-code (persoonlijke inlogcode bij overheid) kunt u op deze site inloggen. Met het aanvullende gegeven van uw Burgerservicenummer (BSN-nummer) zoekt het Pensioenregister digitaal bij de verschillende pensioenuitvoerders (verzekeraars en pensioenfondsen) naar de voor u opgebouwde pensioenaanspraken. Deze gegevens worden getoond, waarbij gelijksoortige pensioenaanspraken zo mogelijk bij elkaar worden opgeteld. Ook de hoogte van uw te verwachten AOW-uitkering worden getoond (via de Sociale verzekeringsbank).
De verzekeraars, pensioenfondsen en de Sociale verzekeringsbank zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die via het Pensioenregister wordt gegeven.

Wat kan ik met het Pensioenregister?

Veel mensen weten op dit moment niet hoe ze er voor komen te staan als ze met pensioen gaan. Ze weten niet wat hun toekomstig pensioeninkomen is en of het voldoende is voor de financiële verplichtingen die er op het moment van pensionering nog zullen zijn.
Ook heeft driekwart van de werknemers geen idee hoe hoog het partnerpensioen is, in het geval hun partner onverhoopt alleen achterblijft. Teveel mensen gaan er nog te gemakkelijk vanuit dat het partnerpensioen wel goed is geregeld omdat er steeds premie is betaald en niemand ooit heeft verteld dat er te weinig is opgebouwd.

Het kan ook zijn dat u helemaal tevreden bent als u via het Pensioenregister ziet wat er voor u is opgebouwd. Dat is dan goed om te weten.  Het kan ook zijn dat u twijfelt, of het allemaal wel voldoende zal zijn. Het is zelfs mogelijk dat u schrikt van wat er tot nu toe voor u is opgebouwd en u constateert dat de bedragen veel lager zijn dan u altijd had gedacht.

De functie van het Pensioenregister is niets anders dan dat voor iedere burger inzichtelijk wordt gemaakt wat er aan pensioenaanspraken is en mogelijk nog wordt opgebouwd.
Op basis van deze gegevens kunt u desgewenst zelf actie ondernemen en advies inwinnen bij ons kantoor.

Wanneer u wilt, kunt u uw gegevens uit het Pensioenregister in een pdf-bestand naar ons doorzenden. Het Pensioenregister biedt u deze mogelijkheid. Als u wilt klankborden hoe u er naar verwachting op de pensioenleeftijd voor staat, staan wij graag voor u klaar. Desgewenst kunnen wij samen met u de mogelijke keuzes bekijken voor het realiseren van een adequaat ouderdoms- en/of partnerpensioen. Ook wanneer u meer wilt weten over de financiële gevolgen van het eerder of later met pensioen gaan, kunt u bij ons terecht. Wilt u dat wij contact met u opnemen? Klik dan hier
< terug | afdrukken | tekst | Pensioen

Mediar B.V.
Poststraat 14
6431 HL Hoensbroek
T 088 - 0111888
F 084 - 7458604
E info@mediarbv.nl