De Mediar BV website maakt gebruik van Cookies. Ik ben op de hoogte, sluit deze balk. Meer informatie


Mediar BV - Verzekeringen - Service Abonnement Complexe producten

Service Abonnement Complexe producten

Omdat onderhoud essentieel is, ook voor uw hypotheek, pensioen-, levens-, uitvaart-, arbeidsongeschiktheidsverzekering !


Ons Service Abonnement Complexe producten geeft u overzicht in alle belangrijke financiële zaken en voorkomt dat u voor zeer ongewenste situaties komt te staan.

Wij laten u in een begrijpelijk cijfermatig overzicht zien:

 uw lopende privé verzekeringen
 de regelingen die uw werkgever voor u heeft geregeld
 de wettelijke regelingen van de WIA (arbeidsongeschiktheid)
 de wettelijke regelingen inzake WW
 uw AOW aanspraken
 al uw pensioenen van uw (ex)werkgever(s)
 de Algemene Nabestaanden Wet (ANW)
 uw hypotheek na pensioendatum
 uw financiële situatie na overlijden

Extra korting voor onze relaties met een Service Abonnement Schadeverzekeringen!

Indien u een Service Abonnement Schadeverzekeringen (SAS) heeft lopen, verwerken wij een korting van ca 20% in het SAC, hierdoor behaalt u meteen een financieel voordeel. De verlaagde premie voor het SAC Brons bedraagt dan € 16,- per maand incl BTW.

Service Abonnementen Complexe productenBrons Zilver Goud
  € 20,- € 27,50-€ 37,50
Beheren van uw financiële producten in onze systemen*JaJaJa
    
Onderhouden van uw gegevens en financiële producten*jajaja
    
Beantwoorden van vragen over uw financiële producten*jajaja
    
Persoonlijk onderhoud en service gesprek1 x  3 jaar1 x 2 jaar1 x per jaar
    
Actualiseren van klantgegevens en eventueel risicoprofiel1 x  3 jaar1 x 2 jaar1 x per jaar
    
Monitoren van uw financiële situatie en producten m.b.t. markt wijzigingen1 x  3 jaar1 x 2 jaar1 x per jaar
    
Samenstellen financieel-rapport1 x  3 jaar1 x 2 jaar1 x per jaar
In beeld brengen financiële situatie bij overlijden1 x  3 jaar1 x 2 jaar1 x per jaar
In beeld brengen financiële situatie bij arbeidsongeschiktheid1 x  3 jaar1 x 2 jaar1 x per jaar
In beeld brengen financiële situatie bij pensionering1 x  3 jaar1 x 2 jaar1 x per jaar
In beeld brengen van uw hypotheek1 x 3 jaar1 x 2 jaar1 x per jaar
Informatie verstrekking aan door u aangewezen personen c.q. adviseursJaJaJa
    
Aanbeveling, doorverwijzing binnen ons netwerkjaJaJa
    
Recht op second opinion,  indien gewenst, m.b.t. elders gesloten producten1 uur1 uur1 uur
    
Korting op het vast (uur)tarief m.b.t. het afsluiten van financiële producten20% korting20% korting20% korting
    
Bijzonderheden:   
* Zorgplicht is van toepassing op door ons gesloten producten   
* Advisering is uitdrukkelijk uitgesloten binnen het abonnement    

Het SAC heeft tot doel een periodieke inventarisatie van zaken rondom uw verzekeringstechnische risico's, zoals overlijden, arbeidsongeschiktheid, inkomen bij pensionering en hypotheek. In onze financiële analyse brengen wij al uw bekend zijnde polissen in beeld, ook als deze elders zijn gesloten en geen onderdeel zijn van onze te beheren portefeuille. Wij geven u de aandachtsgebieden aan waarvan wij vinden dat u deze moet onderzoeken in de vorm van het opvragen van advies. Over alle door ons kantoor gesignaleerde tekorten advisreren wij u advies in te winnen.  Dit advies kunt u elders of bij ons kantoor inwinnen maar wordt niet als standaard onderdeel van dit SAC gezien. Onze zorgplicht komen wij uitsluitend na voor de via ons kantoor lopende en afgesloten verzekeringen in combinatie met een lopend Service Abonnement Complexe producten.

De contractduur van het abonnement is gelijk aan de periode van het door u gekozen abonnement en wordt stilzwijgend verlengd voor gelijke periode zoals oorspronkelijk door u aangegaan. Opzegging kan per einde contractperiode met een opzegtermijn van 3 maanden.

Onderstaand kunt u uw keuze aangeven. Na ontvangst van uw keuze zullen wij contact met u opnemen voor het vastleggen van onze dienstverlening aan u.Ik kies voor het Service Abonnement Complexe producten:  
Uw emailadres*:  
* = verplicht  beginwaarden | formulier versturen >>< terug | afdrukken | tekst | Service Abonnement Complexe producten

Mediar B.V.
Poststraat 14
6431 HL Hoensbroek
T 088 - 0111888
F 084 - 7458604
E info@mediarbv.nl