De Mediar BV website maakt gebruik van Cookies. Ik ben op de hoogte, sluit deze balk. Meer informatie


Mediar BV - De Scheidingsmakelaar - Partneralimentatie

Partneralimentatie

Partner alimentatie, kinder alimentatie belangrijke zaken in het scheidingsproces.


Scheiden: wie moet partneralimentatie betalen?

U wilt uw echtscheiding in Maastricht - Heerlen e.o. regelen en wilt uw partneralimentatie goed regelen. Bij scheiden houden de verplichtingen van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap op, maar voor de onderhoudsverplichting ligt dat anders. Bij een scheiding vervalt de verplichting niet om financieel voor elkaar te zorgen. Deze wettelijke verplichting geldt niet alleen voor de kinderen (Kinderalimentatie), maar ook voor de partners. Als een van de ex-partners onvoldoende inkomsten heeft, dan moet de ander alimentatie betalen. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat u daar in de huwelijkse voorwaarden of in de partnerschapvoorwaarden andere afspraken over heeft gemaakt.

Scheiden: Partneralimentatie verplicht?

De verplichting tot alimentatie kan bij scheiden worden afgekocht. Door partneralimentatie blijft u nog lang gebonden en afhankelijk van uw ex. Daarom kunt u ervoor kiezen af te zien van partneralimentatie. U bent niet wettelijk verplicht om een bedrag voor partneralimentatie af te spreken. De hoogte van de alimentatie hangt af van de behoefte en de draagkracht. De ScheidingsMakelaar gaat voor u na of partneralimentatie in uw geval noodzakelijk is, en wat de juiste hoogte is.

Scheiden: Alimentatie indexering

De indexering van alimentatie is niets anders dan het aanpassen van het bedrag van de alimentatie aan de gestegen prijzen en lonen in een land. Elk jaar stelt de Minister van Justitie een percentage vast aan de hand waarvan de alimentatie moet worden verhoogd.

Scheiden: alimentatie berekenen

Aan de berekening van de partneralimentatie bij een scheiding liggen een aantal principes ten grondslag. Zo mag de alimentatiebetaler niet meer partneralimentatie betalen dan zijn of haar draagkracht toelaat. De draagkracht wordt berekend aan de hand van de Tremanormen. Dit zijn normen die niet in de wet zijn vastgelegd, maar in het juridisch tijdschrift Trema worden gepubliceerd. In de meeste gevallen hanteren we deze normen voor de draagkrachtberekening. Een tweede principe bij de berekening van alimentatie is het idee dat de levensstandaard van de betrokkenen er niet op achteruit mag gaan. De ScheidingsMakelaar heeft jarenlange ervaring met de berekening van het juiste bedrag aan partneralimentatie.

Voor meer informatie over alimentatie zie: kinderalimentatie
< terug | afdrukken | tekst | Partneralimentatie

Mediar B.V.
Poststraat 14
6431 HL Hoensbroek
T 088 - 0111888
F 084 - 7458604
E info@mediarbv.nl