Investeren voor een pensioen

Vroeger rekenden we nog op een pensioen van bruto 70 procent van het laatstverdiende loon. Maar in de praktijk valt het pensioen meestal lager uit. Drie vragen over het gedroomde pensioen. 

Die 70 procent is dus niet meer in beeld. Moet ik me nu zorgen maken? 

Soms wordt nog gedacht dat het pensioen 70 procent van het laatstverdiende loon is, maar dat is zelden het geval. Tot een jaar of tien geleden was de hoogte van het pensioen bij de meeste pensioenregelingen gekoppeld aan het laatstverdiende salaris. De afgelopen jaren zijn vrijwel alle pensioenregelingen overgestapt op een middelloonregeling: het pensioen is gebaseerd op het gemiddelde salaris gedurende de loopbaan. Dat scheelt een slok op een borrel. Stel, dat tijdens je loopbaan je inkomen stijgt van 30.000 euro op 25-jarige leeftijd naar 50.000 euro op 67- jarige leeftijd. In een eindloonregeling zou het pensioen (inclusief AOW) 35.000 euro zijn (70 procent van 50.000). In een middelloonregeling is het pensioen 31.500 euro (70 procent van het gemiddelde salaris). Voor veel mensen die de komende jaren met pensioen gaan, zullen de gevolgen iets minder ingrijpend zijn, omdat ze een deel van hun carrière pensioen nog hebben opgebouwd in een eindloonregeling. 

Moet ik rekening houden met nog meer tegenvallers? 

Ja, die 70 procent van het middelloon kun je alleen halen als je keurig zonder onderbrekingen royaal 40 jaar in loondienst hebt gewerkt. Dat is lang niet altijd het geval. Veel mensen werken minder dan 40 jaar. Ze komen in de WAO terecht of ze zijn een periode werkloos. Anderen stappen een paar jaar uit het arbeidsproces omdat ze tijd willen hebben voor hun kinderen. Er zijn ook werkenden die een deel van hun loopbaan als zelfstandige aan de slag gaan en dan minder of geen pensioen opbouwen. Allemaal onderbrekingen die knagen aan het pensioenresultaat. Onderschat die invloed hiervan niet! Gemiddeld bouwden werknemers 2 procent pensioen per jaar op. Dat betekende dat iemand na 35 jaar 70 procent pensioen had gespaard. Het jaarlijkse opbouwpercentage wordt verlaagd naar 1,875 procent. Hierdoor moet je langer werken om hetzelfde pensioenresultaat te behalen. Naast de verandering van eindloon naar middelloon zijn er andere structurele veranderingen in de pensioenopbouw gaande die van invloed zijn op de uiteindelijke hoogte van het pensioen. 

Hoe kom ik erachter hoeveel pensioen ik opgebouwd heb? 

Werknemers krijgen jaarlijks een pensioenoverzicht waarin staat hoeveel pensioen ze ontvangen als ze blijven doorwerken tot hun pensioenleeftijd. Uitgangspunt is wel dat je hetzelfde blijft verdienen. Om die reden waarschuwt toezichthouder AFM ervoor dat deze overzichten schijnzekerheid bieden. Hoe jonger de werknemer, hoe groter de kans immers dat hij vrijwillig of onvrijwillig een paar jaar geen pensioen opbouwt. 

Werknemers die pensioen hebben opgebouwd bij verschillende fondsen kunnen het beste naar de site mijnpensioenoverzicht.nl. Je kunt op deze onafhankelijke site met je DigiD inloggen en ziet dan alle pensioenen, plus de AOW die je tot nu toe hebt opgebouwd.

Hoe kan ik mijn pensioen aanvullen?


Je zal zelf actie moeten ondernemen om meer pensioen bij elkaar te krijgen. Sommige mensen kiezen ervoor om meer te sparen, maar een steeds groter deel kiest om te starten met beleggen. Dit is een alternatief waar je op de lange termijn (net als pensioen) profijt van kan hebben. Bepaald voor je jezelf hoeveel risico je wil nemen en waarin je wil beleggen